Стефан Янев – председател
Георги Самандов – зам.-председател
Виолета Комитова
Даниела Дашева
Елена Цонева
Емилена Попова
Надежда Самарджиева
Николай Коев
Николай Бабуров

Изпълнителен съвет