Уважаеми членове на инициативния комитет, симпатизанти и приятели на ПП “Български възход”, каним Ви на учредително събрание на политическа партия “Български възход”, което ще се проведе на 19.06.2022 г., неделя, с начален час 14:00 ч., в гр. София, адрес пл. България 1, зала 3 на НДК, с осигурен достъп през вход 4 (откъм пилоните) на сградата.
Молим да бъдете на мястото на събитието в 12:00 ч., за регистрация и попълване на необходимите документи във връзка със статута ви на учредители.
Учредителното събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на устав на ПП БВ;
2. Избор на председател на ПП БВ;
3. Избор на Изпълнителен съвет на ПП БВ;
4. Избор на Контролен съвет на ПП БВ.