1. 300 подписа от граждани или организации за участие в листите;
  2. Изпълняване изискванията на Изборния кодекс за кандидат за народенпредставител;
  3. Индивидуален имидж сред обществото;Установяването му ще бъде проверено чрез извършване на проучване за финансови тежести и зависимости, съдебни дела, преписки, производства, негативно обществено мнение.
  4. Морален ангажимент към Обществен съвет и Политическия борд на „Български възход“.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПОДПИСКИТЕ Е 23.08.2022г. Адрес: гр. София, бул. Александър Малинов 87, ет.5, офис 15 или на [email protected]