Кой има право да избира народни представители? Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които: имат българско гражданство; са навършили 18 години към изборния ден включително; не са поставени под…